Destek Hattı : 0850 441 58 61

Her Hakkı Saklıdır.

Bu alana ve/veya bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Aşağıda yer alan koşulları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyiniz.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerindeki telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece viserayazilim.com.tr’ye aittir. Bilgiler, viserayazilim.com.tr’in izni ile internet ortamından dağıtılabilir ancak alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamazlar. Kaynak göstererek alıntı yapılabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Bu internet sitesinde verilen bilgiler, “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, viserayazilim.com.tr ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri viserayazilim.com.tr tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

viserayazilim.com.tr, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
viseraturkiye.com

Gizlilik İlkeleri

Gizlilik İlkemiz, viserayazilim.com.tr’in Kullanıcılarından topladığı çeşitli bilgileri nasıl toplayıp, kullandığı ve sakladığı; ayrıca bu bilgileri hangi şartlar altında kimlere açıklayıp, kimlerle paylaşacağına dair kurallar bütününü içerir.

Gizlilik kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne viserayazilim.com.tr büyük önem vermektedir. viserayazilim.com.tr kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur.

Topladığımız Bilgiler
viserayazilim.com.tr, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile kullanıcılardan bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır.

viseraturkiye.com kullanıcılarımızın web sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplayabilir; mesela kullanıcılarımızın sitemizin hangi sayflarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiğine ilişkin bilgiler yine aynı şekilde kullanıcılarımızın sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için “cookie (çerez)” ler kullanılabilir.

Cookie(çerez), web sunucuları tarafından kullanıcıların pc’ lerine yerleştirilen ve kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yazılımlardır.

Kullanıcılarımızdan topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir.

Nasıl Kullanıyoruz?
viserayazilim.com.tr, web sitesi aracılığıyla toplanan bilgileri, yine viserayazilim.com.tr ve diğer anlaşmalı çözüm ortakları tarafından sunulan ürün ve servisler hakkında Kullanıcılarına ulaşmak ve kullanıcıların söz konusu ürün ve servisler hakkında bilgilendirilmesi için kullanır.

Ayrıca viserayazilim.com.tr web sitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve kullanıcılarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.

Bilgilerin Açıklanması ve Paylaşılması
viserayazilim.com.tr kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca kullanıcılarımızdan topladığımız bilgilere dayanan bir takım anomim (bireysel niteliği olmayan) bilgileri üçüncü şahıslara açıklayabilir.

Son olarak, viserayazilim.com.tr kullanıcılarımızdan topladığı bilgileri şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış,devir-teslim işlemlerinde transfer edebilir.


Bilgi Bütünlüğünün Korunması

Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda viserayazilim.com.tr elinden geleni yapmakla beraber, mükemmel güvenlik adına herhangi bir iddia sahibi değildir.

Sorular
Gizlilik ilkemiz hakkında her türlü sorunuzu info@viserayazilim.com.tr email adresini kullanarak viseraturkiye.com’a iletebilirsiniz.

viseraturkiye.com Gizlilik ilkeleri üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Kullanım Şartları

Bu siteyi kullanmadan önce lütfen bu şartları dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesini kullanmanız, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız.

1. Kullanım Şartları
Bu web sitesi viserayazilim.com.tr tarafından yönetilmektedir. Sitedeki dokümanlar online sistemde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz yeniden üretilemez.

Yukarıda belirtilenlerden bağımsız olarak sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak zaman zaman bilgisayarınızda kişisel kullanımlar için duvar kağıdı, ekran koruyucu ve diğer türlerde programları indirme imkanı verebilir. Sözü geçen indirme koşulları indirme işlemi sırasında size açıklanacak özel şartlara bağlıdır.

Bu sitedeki malzemeler hiçbir şekilde değiştiremez veya çoğaltamaz veya kamuya açık bir şekilde gösteremez, uygulayamaz veya dağıtamaz veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.

Bu şartların amaçları açısından, bu malzemelerin herhangi bir diğer web sitesi veya ağa bağlı bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu sitedeki malzemeler telif hakkı koruması altındadır ve bu malzemelerin her tür yetkisiz kullanımı telif hakkı, ticari marka mülkiyeti ve diğer yasaların ihlali anlamına gelebilir.

2. Site ile Link Oluşturmak

Eğer site ile ilgili link oluşturmak isterseniz bu link viserayazilim.com.tr ana sayfasına yapılmalıdır. Bu linkin sitede yayınlananların dışında bir görsel malzeme ile yapılmaması gerekmektedir. Oluşturduğunuz link ile ilgili bilgilerin sitemizin bilgi@viseraturkiye.com adresine bildirimi gereklidir. Ayrıca viserayazilim.com.tr web sitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve kullanıcılarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.

3. Verilerin Korunması
a. Kişisel Bilgiler

viseraturkiye.com isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplamayacaktır. (Örn. İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi) Eğer sitemize kişisel bilgilerinizi verirseniz viserayazilim.com.tr bu bilgileri gelecekte pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Ayrıca Visera bu bilgileri kendi bünyesindeki ortaklarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir.

Kişisel bilgilerinizi önceden yolladıysanız ve kayıtlarımızdan silinmesini istiyorsanız lütfen bize bilgi@viseraturkiye.com e-posta adresinden ulaşın.

Sizden talep edilmeyen bilgilerinizi bize verdiğiniz takdirde bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız. Internet’in yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu şekillerde kullanımdan dolayı doğacak zarar viserayazilim.com.tr sorumluluğun da değildir.

b. Kullanıcı Tarafından Gönderilen Yazı ve Diğer Mesajlardaki Bilgiler

Kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler dışında sitemize ilettiğiniz veya postaladığınız her tür yazı, bilgi, görsel materyaller veya diğer iletilerin gizli ve herhangi birinin mülkiyeti altında olmadığı varsayılacaktır.

viserayazilim.com.tr bu iletilerle ilgili hiç bir yükümlülük üstlenmemektedir. viserayazilim.com.tr ve viserayazilim.com.tr tarafından tayin edilen kişi veya kuruluşlar, bu iletileri ve bu iletilerin içinde varolan tüm veri, resim, ses, metin ve diğer malzemeleri ticari veya ticari olmayan amaçlarla serbestçe kopyalayabilecek, ifşa edebilecek, dağıtabilecek, başka bir şeye ilave edebilecek veya başka türlü kullanabilecektir.

Bu siteye veya bu siteden, herhangi bir yasadışı, tehdit edici, iftira içeren, lekeleyici, müstehcen, pornografik veya herhangi bir yasayı ihlal eden başka malzemeler postalamanız veya aktarmanız yasaktır.

c. Otomatik olarak toplanan ve kişiyi tanımlayıcı bilgiler

Bazı durumlarda şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilmektedir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle yada ilanla ulaştığınız sitenin alan adı örnek olarak verilebilir.

d. Sabit Belleğinize otomatik olarak koyacağınız bilgiler

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi koyabiliriz. Bu bilgi “çerez” (cookie) formatında yada benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır.

Örneğin çerezler siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarda çerezleri sabit diskinizden silmek yazılmasını önlemek yada kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda dahaa fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Bilgi Bütünlüğünün Korunması
Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda viserayazilim.com.tr elinden geleni yapmakla beraber, mükemmel güvenlik adına herhangi bir iddia sahibi değildir.
Sorular
Gizlilik ilkemiz hakkında her türlü sorunuzu bilgi@viseraturkiye.com email adresini kullanarak viseraturkiye.com’a iletebilirsiniz.

viseraturkiye.com’un Gizlilik ilkeleri üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Tüketici Hakları

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki gibidir:

Cayma Hakkı

Madde 8 – Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

(Değişik fıkra: 09/10/2007- 26668 S.R.G Yön/5.md.) Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.